Přijímačky na SŠ 2023 úspěšně s

VIDEO-KURZY MATEMATIKY A ČEŠTINY

S podporou lektorů

Pokud nebudeš z probírané látky něčemu rozumět, jednoduše se nás zeptáš.

Nenecháme tě v tom, tvoji lektoři.

Person Ing. Radek Janušek - matematika
PersonMgr. Marcela Mlýnková - čeština

S pravidelným rozvrhem

Budeš mít stejný rozvrh lekcí (každý týden jednu novou lekci MAT a ČJ) jako v našem prezenčním kurzu.
Začínáš 26.09.2022 a připravovat se s námi můžeš každý den od 17 hod.
Když to některý den nestihneš, nevadí, máš celý týden. Pak ti přidáme novou lekci MAT a ČJ stejně jako bys chodil nebo chodila k nám. Všechny minulé lekce vždycky najdeš v archivu.

Pro koho jsme připravili tento kurz?

Pro všechny, kteří nemohou docházet do našich prezenčních kurzů v Berouně.
Video-kurz nabízí stejně kvalitní přípravu jako byste docházeli k nám.
Vše o našich prezenčních kurzech naleznete na www.prijimacky-beroun.cz.

Co o našich kurzech říkají studenti a rodiče?

(klikněte pro čtení hodnocení)


Naše 100% záruka spokojenosti platí i zde u video-kurzů.

Pokud budete chtít kdykoli v průběhu kurzu studium ukončit, vrátíme Vám ihned celé nespotřebované kurzovné, tedy cenu lekcí, které jste dle Vašeho rozvrhu ještě neměli, bez jakýchkoli podmínek.

lektor Ing. Radek Janušek

S tímto kurzem získáte:

32 hodin výuky MAT a ČJ ve 24 lekcích

stovky pečlivě vysvětlených úloh

pracovní listy k vytištění u každé lekce

videoarchiv až do přijímaček

Nyní sleva za včasné objednání.
Balíček MAT + ČJ 5990 3590 Kč.


Proč zvolit tento kurz?

1 Stejná látka a lektoři jako v našem prezenčním kurzu
Tento kurz představuje kompletní přípravu z MAT a ČJ k přijímacím zkouškám a je svým obsahem a podáním stejný jako prezenční kurzy pořádané v našich učebnách v Berouně.
VÝHODA: stejná kvalita jako v našich prezenčních kurzech za nižší cenu
2 Efektivní příprava doma s podporou lektora
Podpora lektorů znamená, že pokud student něčemu z vysvětlované látky nerozumí, může se lektorů každý týden ve stanovených časech zeptat. Více ZDE.
VÝHODA: dotazy si může student doma v klidu rozmyslet podle toho, co mu dělá při řešení úloh potíže
3 Intenzivní, pravidelný, ale zároveň časově flexibilní
Stejně jako v prezenčních kurzech se každý týden probírá nová lekce, student si může lekci pustit kterýkoli den Po-Ne od 17:00, případně i vícekrát v týdnu.
VÝHODA: lekce po celý týden a v dalších týdnech již probrané lekce zůstávají v archivu pro opakování

ROZVRH KURZU: ZAČÍNÁME 26.09.2022

KAŽDÝ TÝDEN SE DLE ROZVRHU OBJEVÍ V SYSTÉMU NOVÁ LEKCE MAT A ČJ
LEKCE, KTERÉ PROBĚHLY NAJDEŠ AŽ DO PŘIJÍMAČEK V ARCHIVU
Lekce 1 Lekce 2 Lekce 3 Lekce 4 Lekce 5 Lekce 6 Lekce 7 Lekce 8 Lekce 9 Lekce 10 Lekce 11 Lekce 12
týden od
26.09.2022
týden od
03.10.2022
týden od
10.10.2022
týden od
17.10.2022
týden od
31.10.2022
týden od
07.11.2022
týden od
14.11.2022
týden od
21.11.2022
týden od
28.11.2022
týden od
05.12.2022
týden od
12.12.2022
týden od
02.01.2023
od 17:00 od 17:00 od 17:00 od 17:00 od 17:00 od 17:00 od 17:00 od 17:00 od 17:00 od 17:00 od 17:00 od 17:00
MAT 1
ČJ 1
MAT 2
ČJ 2
MAT 3
ČJ 3
MAT 4
ČJ 4
MAT 5
ČJ 5
MAT 6
ČJ 6
MAT 7
ČJ 7
MAT 8
ČJ 8
MAT 9
ČJ 9
MAT 10
ČJ 10
MAT 11
ČJ 11
MAT 12
ČJ 12

na mobilu lze rozvrh posouvat

ČASTÉ DOTAZY
pokud zde nenajdete odpověď, kontaktujte nás

 • To hlavní je, že nenabízíme jenom nějaká výuková videa jako ostatní.
  Náš video-kurz je připraven tak, aby fungoval stejně jako naše úspěšné prezenční kurzy. Víme, že pro úspěch je nutné zajistit:
  • Pravidelnou přípravu a motivaci
   Proto mají naše kurzy daný rozvrh, který zajistí, student dotane na daný týden tu správnou porci látky (stejnou jako v prez. kurzu).
   Lektoři ve videích motivují studenty k přípravě stejně jako v prez. kurzech.
   Snižujeme tak riziko odkládání přípravy a nahromadění velkého množství látky najednou.
  • Možnost se zeptat pokud student něčemu nerozumí
   Proto nabízíme pro každého studenta možnost dotazů k lekci, která se probírá v daném týdnu.
   Tímto udržujeme motivaci dodržet rozvrh lekcí tak, aby student následoval osnovu kurzu a prošel přípravou stejně jako by docházel do našich prezenčních kurzů.
  STUDENTI NAŠEHO VIDEO-KURZU V MINULÝCH LETECH BYLI U PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK STEJNĚ ÚSPĚŠNÍ JAKO STUDENTI NAŠICH PREZENČNÍCH KURZŮ.
  • MATEMATIKA
   Dotazy lekci probírané v daném týdnu zodpoví lektor živě, Po-St od 19:15. Pokud student potřebuje cokoli dovysvětlit z dané lekce, jednoduše se připojí do naší virtuální učebny a zeptá se. Lektor na tabuli ihned dotaz vysvětlí, stejně jako na lekcích v prez. kurzech.
   Link do virtuální učebny najde student po přihlášení ve výukovém systému.
  • ČESKÝ JAZYK
   Pro český jazyk se nám nejlépe osvědčila písemná forma dotazů k lekci. V každé lekci ČJ je jednoduchý formulář, pomocí kterého student zašle dotaz přímo na lektora a ten mu do druhého dne odpoví.
 • Náš video-kurz je unikátní v tom, že funguje jako prezenční kurzy. Zde také musí student začít výuku v daný čas.
  Video-kurz dává oproti prez. kurzu tu výhodu, že jsou lekce vysílány Po-Ne, je tedy na studentovi, který den mu vyhovuje. Nebo se může zúčastnit lekcí i vícekrát a přípravu si rozložit v týdnu dle potřeby.
 • Až do přijímacích zkoušek 2023.
 • Lekce, které proběhly se automaticky přesunou do archivu, kde si je studenti mohou kdykoli pouštět opakovaně dle potřeby. Již proběhlé lekce v archivu jsou k dispozici kdykoli bez omezení až do přijímaček 2023.
 • Ano, součástí každé lekce jsou výukové materiály spolu s řešením správných odpovědí pro všechny cvičení. Kurz obsahuje stovky cvičení a příkladů. Jedná se kompletní materiály pro přípravu k přijímacím zkouškám. Materiály jsou připraveny k vytištění, nebo je možné s nimi pracovat na počítači/notebooku/tabletu.
 • Za kvalitu našich video-kurzů ručíme. Nabízíme zde stejnou záruku spokojenosti, jako u našich prezenčních kurzů.
  Pokud se v průběhu kurzu (do týdne kdy podle rozvrhu proběhne poslední lekce) rozhodnete kurz ukončit, vrátíme Vám nespotebované kurzovné za lekce, které ještě dle Vašeho rozvrhu neproběhly.
 • Vyberte si kurz v sekci OBJEDNÁVKA KURZU a vložte kurz do košíku. Po dokončení objednávky Vám zašleme podklady k platbě. Po uhrazení kurzovného Vám zašleme potvrzení o platbě a získáte přístup do výukového systému. Lekce se ve výukovém systému postupně objevují dle Vašeho rozvrhu. Proběhlé lekce zůstávají v archivu pro opakování.

OBSAH KURZU - MATEMATIKA
20 hodin videa + pracovní listy

1.

Číslo a početní operaceCELÁ LEKCE ZDARMA


Délka lekce: 96 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Pořadí matematických operací, závorky, dopočítávání, součet, sčítanec, rozdíl, menšenec, menšitel, součin, činitel, podíl, dělenec, dělitel, převod zlomku na desetinné číslo, převod destinného čísla na zlomek, smíšené číslo, počítání se zlomky, slovní úlohy se zlomky
2.

Zlomky, složené zlomky, smíšená čísla, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel


Délka lekce: 108 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Úpravy zlomků, složené zlomky a jejich řešení, složené zlomky se smíšenými čísly a závorkami, slovní úlohy se zlomky, nejmenší společný násobek NSN a největší společný dělitel NSD, rozpad na prvočísla, slovní úlohy na společný násobek a dělitel
3.

Druhá mocnina a odmocnina, algebraické výrazy a jejich úpravy, použití vzorců


Délka lekce: 102 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Druhá mocnina a odmocnina, úpravy výrazů s druhými mocninami a odmocninami, číselné výrazy, algebraické výrazy a jejich úpravy, roznásobování závorek, použití vzorců pro druhé mocniny dvojčlenů, rozklad mnohočlenu
4.

Procenta, výpočet procent, výpočet procentové části, výpočet celku, slovní úlohy na procenta


Délka lekce: 119 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Procenta, vyjádření procent desetinným číslem a zlomkem, výpočty procent, procentové části a základu, postupné zlevňování a zdražování zboží a výpočet výsledné ceny, postupy řešení slovních úloh s procenty, vyjádření poměru procenty
5.

Lineární rovnice-I, slovní a aplikační úlohy s rovnicemi, převody jednotek, opakování


Délka lekce: 93 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Lineární rovnice s jednou neznámou, úpravy rovnic, rovnice se závorkami, rovnice se zlomky, rovnice s desetinnými čísly, slovní úlohy řešené rovnicemi - správný zápis a řešení krok za krokem, opakování (převody jednotek, zlomky, procenta)
6.

Lineární rovnice-II; vyjadřování ze vzorců; měřítko a mapy


Délka lekce: 88 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Složitější rovnice o jedné neznámé se závorkami, zlomky a desetinnými čísly, vyjadřování neznámé ze vzorců, komplexní slovní úlohy na rovnice - správný zápis, vyjádření rovnicí a řešení, měřítko v mapách, převod z mapy do skutečnosti, převod ze skutečnosti do mapy a určení měřítka ze skutečnosti a mapy
7.

Soustavy dvou rovnic o dvou neznámých; slovní úlohy řešené soustavami a úlohy na směsi, poměry


Délka lekce: 102 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Soustavy dvou rovnic o dvou neznámých, zápis a úprava do vhodného tvaru, sčítací metoda řešení soustav, slovní úlohy na soustavy rovnic, princip a postup řešení úloh na směsi pomocí soustav rovnic, poměry a slovní úlohy na poměry
8.

Obvod a obsah rovinných útvarů (čtverec, obdélník, trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník, kruh), Pythagorova věta


Délka lekce: 83 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Obvod a obsah čtverce, obdélníku, trojúhelníku, rovnoběžníku, lichoběžníku a kruhu, postupy řešení úloh kde je výsledný obrazec tvořen více obrazci, postupy řešení úloh kde je třeba dopočítat neznámé strany pomocí Pythagorovy věty, kružnice opsaná obdélníku a výpočet jejího poloměru ze stran obdélníku, úloha kde je obvod vyjádřen násobkem pí
9.

Povrch a objem těles (krychle, kvádr, hranol, rotační válec, koule), převody jednotek obsahu a objemu v úlohách


Délka lekce: 101 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Povrch a objem krychle, kvádru, hranolu, rotačního válce, koule, postupy řešení úloh kde jsou délky stran určeny obsahy stěn nebo poměry jejich délek, úlohy kde se výsledné těleso musí rozdělit na jednotlivé části (kvádry), úlohy na dopočítávání výšky hladiny nebo změny výšky hladiny po potopení jiného tělesa
10.

Konstrukční geometrie (rýsování) , rozbor situace a jak zjistit co mám narýsovat, konstrukce trojúhelníků, konstrukce čtyřúhelníků a víceúhelníků


Délka lekce: 133 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Postupy rýsování (konstrukční geometrie) od základů (kolmice, rovnoběžka), půlení stran, půlení úhlů, konstukce čtverců ze strany a úhlopříčky, obdélníků, trojúhelníků, rovnoběžníků a lichoběžníků, těžnice a výšky v trojúhelníku, kružnice opsaná a vepsaná, osy stran a osy úhlů, osová a středová souměrnost
11.

Tabulky a grafy ve slovních úlohách, slovní úlohy na pohyb dvou těles, slovní úlohy na společnou práci


Délka lekce: 111 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Řešení slovních úloh s tabulkami a grafy, dopočítávání průměrů, dopočítávání hodnot v tabulkách, určování velikosti dílku v grafech, dopočítávání neznámých hodnot v grafech, slovní úlohy na pohyb - určení kde se dvě auta setkají, za jak dlouho a kde dohoní jedno auto druhé, slovní úlohy na společnou práci dvou a více pracovníků nebo strojů, kde každý vykoná jinou práci za jednotku času
12.

Nestandardní úlohy, úlohy na opakování vzoru, řady, stavové úlohy, úlohy na prostorovou představivost


Délka lekce: 97 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Postupy řešení logických úloh, úloh na opakování vzoru, stavbu pyramid, stavových úloh, úloh počítaných od konce, úloh na prostorovou představivost, úlohy s kostkami, úlohy na počítávání, atp.

OBSAH KURZU - ČESKÝ JAZYK
12 hodin videa + pracovní listy

1.

Přísudek, podmět, shoda přísudku s podmětem, práce s textemCELÁ LEKCE ZDARMA


Délka lekce: 56 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Přísudek slovesný, přísudek jmenný se sponou a beze spony, podmět vyjádřený, nevyjádřený, všeobecný, holý, rozvitý a několikanásobný, shoda přísudku s podmětem - detailní pravidla užití, práce s textem - typové úlohy k ostrým přijímacím zkouškám
1.

Přísudek, podmět, shoda přísudku s podmětem, práce s textemCELÁ LEKCE ZDARMA


Délka lekce: 56 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Přísudek slovesný, přísudek jmenný se sponou a beze spony, podmět vyjádřený, nevyjádřený, všeobecný, holý, rozvitý a několikanásobný, shoda přísudku s podmětem - detailní pravidla užití, práce s textem - typové úlohy k ostrým přijímacím zkouškám
2.

Věty jednočlenné, dvojčlenné, větné ekvivalenty, předmět, vedlejší věta předmětná, vedlejší věta podmětná, přísudková, práce s textem


Délka lekce: 53 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Rozpoznání věty jednočlenné a dvojčlenné, funkce větného ekvivalentu, předmět a jeho rozpoznání ve větě, vedlejší věta podmětná a předmětná a jejich rozlišení, vedlejší věta přísudková - nahrazení jmenné části přísudku, práce s textem - typové úlohy k ostrým přijímacím zkouškám
3.

Přívlastek shodný, neshodný, několikanásobný, postupně rozvíjející, těsný, volný, Vedlejší věta přívlastková, vedlejší věta přívlastková vložená do věty hlavní, přístavek


Délka lekce: 58 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Rozpoznání přívlastku a jeho druhu ve větě - přívlastek shodný a neshodný, rozdíl v přívlastku několikanásobném a postupně rozvíjejícím, pravidla psaní čárek dle typu přívlastku - těsný a volný, Vedlejší věta přívlastková - rozpoznání a pravidla psaní čárek, vedlejší věta přívlastková vložená do věty hlavní, přístavkové vazby
4.

Příslovečné určení místa, času, způsobu, míry, příčiny, účelu, přípustky, podmínky, práce s textem


Délka lekce: 50 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Příslovečné určení - rozpoznání větného členu a jeho druhu: příslovečné určení místa, času, způsobu, míry, příčiny, účelu, podmínky a přípustky, rozlišení předmětu a příslovečného určení, práce s textem - typové úlohy k ostrým přijímacím zkouškám včetně cvičení na hledání pravopisných chyb
5.

Vedlejší věty příslovečné, vedlejší věty a větné členy - procvičování, práce s textem


Délka lekce: 61 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Vedlejší věty příslovečné, vedlejší věta příslovečná místní, časová, způsobová, měrová, příčinná, účelová, podmínková, přípustková, práce s textem - typové úlohy k ostrým přijímacím zkouškám včetně práce se zadaným výchozím textem ve formě básně
6.

Doplněk, vedlejší věta doplňková, práce s textem


Délka lekce: 53 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Doplněk a jak ho rozpoznat, kterými slovními druhy bývá vyjádřen, určování větných členů, vedlejší věta doplňková, určování druhu vedlejších vět - opakování, práce s textem - typové úlohy k ostrým přijímacím zkouškám včetně cvičení na posuzování správnosti interpunkce
7.

Souvětí souřadné a podřadné, významové poměry mezi větami hlavními, Interpunkce ve větě jednoduché, psaní čárky v souvětí, zvláštnosti a nepravidelnosti větné stavby, práce s textem


Délka lekce: 61 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Věta jednoduchá x souvětí, souvětí souřadné a podřadné, významové poměry mezi větami - slučovací, stupňovací, odporovací, vylučovací, příčinný, důsledkový, pravidla psaní čárek, Interpunkce ve větě jednoduché, psaní čárky v souvětí, zvláštnosti a nepravidelnosti větné stavby - oslovení, citoslovce, samostatný větný člen, osamostatněný větný člen, vsuvka, elipsa, rozlišení vsuvky a věty vedlejší, práce s textem - seřazení textu dle logické návaznosti - typová úloha k ostrým přijímacím zkouškám
8.

Literární pojmy, poezie, druhy rýmů, básnické jazykové prostředky, ustálená slovní spojení, práce s textem


Délka lekce: 53 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Literární pojmy, literární žánry, poezie, verš vázaný a volný, druhy rýmů, básnické jazykové prostředky - např. metafora, metonymie, přirovnání, personifikace, básnické figury, ustálená slovní spojení a lidová slovesnost, česká přísloví, práce s textem - typové úlohy k ostrým přijímacím zkouškám včetně cvičení na posouzení pravdivosti tvrzení v souladu s výchozím textem
9.

Význam slova, slova jednoznačná a mnohoznačná, synonyma, antonyma a homonyma, sousloví, podstatná jména a jejich skloňování, práce s textem


Délka lekce: 51 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Význam slova, slova jednoznačná a mnohoznačná, synonyma, antonyma a homonyma, sousloví, podstatná jména a jejich skloňování, podstatná jména pomnožná, hromadná a látková, skloňování podstatných jmen ruce, nohy, oči, uši, kolena, ramena, prsa, práce s textem - typové úlohy k ostrým přijímacím zkouškám včetně cvičení na doplnění ustálených spojení a posouzení pravopisné správnosti
10.

Přídavná jména a jejich stupňování, změna souhláskových skupin, psaní n a nn, práce s textem


Délka lekce: 55 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Přídavná jména tvrdá, měkká a přivlastňovací, rod přídavných jmen a jejich skloňování, vzory, psaní velkých písmen u přídavných jmen, stupňování přídavných jmen, změna souhláskových skupin, psaní n a nn, přídavná jména zakončená na -icí a -ící, práce s textem - typové úlohy k ostrým přijímacím zkouškám
11.

Zájmena, číslovky, práce s textem


Délka lekce: 63 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Zájmena a jejich druhy, skloňování zájmen, sebou x s sebou, číslovky a jejich druhy, psaní tečky za řadovými číslovkami, skloňování základních číslovek - dva, oba, tři, čtyři, práce s textem - typové úlohy k ostrým přijímacím zkouškám včetně cvičení na určení druhu vedlejších vět
12.

Slovesa, neohebné slovní druhy, pravopis včetně psaní velkých písmen


Délka lekce: 106 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Slovesa a slovesné tvary, podmiňovací způsob, slovesný rod, slovesný vid, neohebné slovní druhy - příslovce a příslovečné spřežky, předložky, spojky, částice, pravopis - vyjmenovaná slova, psaní předpon s/z/vz, chytáky, psaní ú/ů, skuppina bě/bje, vě/vje, mě/mně, psaní velkých písmen

OBJEDNÁVKA KURZU
nyní za zvýhodněnou cenu


Je možné objednat celý kurz (matematika + český jazyk, celkem 24 lekcí), případně pouze matematiku (12 lekcí) nebo český jazyk (12 lekcí).

PŘÍPRAVNÉ KURZY 9. TŘÍDA
TypLekcíPopis kurzuCena kurzuDo košíku
MAT+ČJ
od 26.09.2022
24 Video-kurz 9. třída 12 lekcí matematika + 12 lekcí český jazyk + Videoarchiv lekcí 5990 Kč
nyní zvýhodněná cena 3590 Kč
MAT
od 26.09.2022
12 Video-kurz 9. třída 12 lekcí matematika + Videoarchiv lekcí 3590 Kč 2490 Kč
ČJ
od 26.09.2022
12 Video-kurz 9. třída 12 lekcí český jazyk + Videoarchiv lekcí 3590 Kč 2490 Kč
Doplňující informace:
Obsah Kurzy zajišťují kompletní přípravu z matematiky a českého jazyka dle specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku v přijímacím řízení na střední školy (požadavky na zkoušku CERMAT). Obsahově jsou kurzy totožné s našimi prezenčními kurzy.
ZÁRUKA KVALITY Pokud budete chtít kdykoli v průběhu kurzu studium ukončit, vrátíme Vám ihned celé nespotřebované kurzovné (tedy cenu lekcí, které jste ještě neměli) bez jakýchkoli podmínek.
Počet lekcí 24 lekcí/12 týdnů VIDEO-KURZ (12xMAT + 12xČJ)+VIDEOARCHIV
+
každý týden možnost zeptat se na dotazy lektora.
Videoarchiv lekcí Všechny odvysílané lekce budou pro studenty přístupné až do přijímacích zkoušek.
Tedy je možné si již odvysílané lekce znovu spustit kolikrát potřebujete. Archiv obsahuje také všechny materiály k lekcím.
Kdy kurzy začínají 26.09.2022
Délka lekce Jedna lekce kurzu trvá 50-100 minut (lektoři vysvětlují látku tak, aby ji žáci pochopili a již předem odpovídají na typické dotazy).
Den kurzu Lekce pro daný týden jsou vysílány každý den Po-Ne (klidně se můžete připojit každý den).
Je jen na Vás, na jaký den si naplánujete lekci matematiky a na jaký den lekci češtiny.
Čas kurzu Každý den od 17:00.
Podpora lektora
(dotazy k látce daného týdne)
Matematika: Virtuální učebna Po, Út, St vždy od 19:15.
Český jazyk: napsat dotaz na lektorku Po - Ne.
Počítačové vybavení Jakýkoli počítač s internetovým připojením a prohlížečem stránek. Pro dotazy na lektora matematiky ve virtuální učebně je třeba mikrofon. Není potřeba instalovat žádné programy. Pokud Vám fungují ukázkové lekce, bude fungovat i celý kurz.