prijimacky-ONLINEkurzy.cz

10. Lekce - Konstrukční geometrie (rýsování) , rozbor situace a jak zjistit co mám narýsovat, konstrukce trojúhelníků, konstrukce čtyřúhelníků a víceúhelníků

Ukázka skončí za

30

sek.

Po zakoupení jsou všechna videa bez omezení a na celou obrazovku

Co se naučíte: Postupy rýsování (konstrukční geometrie) od základů (kolmice, rovnoběžka), půlení stran, půlení úhlů, konstukce čtverců ze strany a úhlopříčky, obdélníků, trojúhelníků, rovnoběžníků a lichoběžníků, těžnice a výšky v trojúhelníku, kružnice opsaná a vepsaná, osy stran a osy úhlů, osová a středová souměrnost