prijimacky-ONLINEkurzy.cz

7. Lekce - Souvětí souřadné a podřadné, významové poměry mezi větami hlavními, Interpunkce ve větě jednoduché, psaní čárky v souvětí, zvláštnosti a nepravidelnosti větné stavby, práce s textem

Ukázka skončí za

30

sek.

Po zakoupení jsou všechna videa bez omezení a na celou obrazovku

Co se naučíte: Věta jednoduchá x souvětí, souvětí souřadné a podřadné, významové poměry mezi větami - slučovací, stupňovací, odporovací, vylučovací, příčinný, důsledkový, pravidla psaní čárek, Interpunkce ve větě jednoduché, psaní čárky v souvětí, zvláštnosti a nepravidelnosti větné stavby - oslovení, citoslovce, samostatný větný člen, osamostatněný větný člen, vsuvka, elipsa, rozlišení vsuvky a věty vedlejší, práce s textem - seřazení textu dle logické návaznosti - typová úloha k ostrým přijímacím zkouškám