prijimacky-ONLINEkurzy.cz

2. Lekce - Věty jednočlenné, dvojčlenné, větné ekvivalenty, předmět, vedlejší věta předmětná, vedlejší věta podmětná, přísudková, práce s textem

Ukázka skončí za

30

sek.

Po zakoupení jsou všechna videa bez omezení a na celou obrazovku

Co se naučíte: Rozpoznání věty jednočlenné a dvojčlenné, funkce větného ekvivalentu, předmět a jeho rozpoznání ve větě, vedlejší věta podmětná a předmětná a jejich rozlišení, vedlejší věta přísudková - nahrazení jmenné části přísudku, práce s textem - typové úlohy k ostrým přijímacím zkouškám