prijimacky-ONLINEkurzy.cz

10. Lekce - Přídavná jména a jejich stupňování, změna souhláskových skupin, psaní n a nn, práce s textem

Ukázka skončí za

30

sek.

Po zakoupení jsou všechna videa bez omezení a na celou obrazovku

Co se naučíte: Přídavná jména tvrdá, měkká a přivlastňovací, rod přídavných jmen a jejich skloňování, vzory, psaní velkých písmen u přídavných jmen, stupňování přídavných jmen, změna souhláskových skupin, psaní n a nn, přídavná jména zakončená na -icí a -ící, práce s textem - typové úlohy k ostrým přijímacím zkouškám