prijimacky-ONLINEkurzy.cz

5. Lekce - Lineární rovnice-I, slovní a aplikační úlohy s rovnicemi, převody jednotek, opakování

Ukázka skončí za

30

sek.

Po zakoupení jsou všechna videa bez omezení a na celou obrazovku

Co se naučíte: Lineární rovnice s jednou neznámou, úpravy rovnic, rovnice se závorkami, rovnice se zlomky, rovnice s desetinnými čísly, slovní úlohy řešené rovnicemi - správný zápis a řešení krok za krokem, opakování (převody jednotek, zlomky, procenta)