prijimacky-ONLINEkurzy.cz

4. Lekce - Příslovečné určení místa, času, způsobu, míry, příčiny, účelu, přípustky, podmínky, práce s textem

Ukázka skončí za

30

sek.

Po zakoupení jsou všechna videa bez omezení a na celou obrazovku

Co se naučíte: Příslovečné určení - rozpoznání větného členu a jeho druhu: příslovečné určení místa, času, způsobu, míry, příčiny, účelu, podmínky a přípustky, rozlišení předmětu a příslovečného určení, práce s textem - typové úlohy k ostrým přijímacím zkouškám včetně cvičení na hledání pravopisných chyb