prijimacky-ONLINEkurzy.cz

12. Lekce - Slovesa, neohebné slovní druhy, pravopis včetně psaní velkých písmen

Ukázka skončí za

30

sek.

Po zakoupení jsou všechna videa bez omezení a na celou obrazovku

Co se naučíte: Slovesa a slovesné tvary, podmiňovací způsob, slovesný rod, slovesný vid, neohebné slovní druhy - příslovce a příslovečné spřežky, předložky, spojky, částice, pravopis - vyjmenovaná slova, psaní předpon s/z/vz, chytáky, psaní ú/ů, skuppina bě/bje, vě/vje, mě/mně, psaní velkých písmen