prijimacky-ONLINEkurzy.cz

6. Lekce - Doplněk, vedlejší věta doplňková, práce s textem

Ukázka skončí za

30

sek.

Po zakoupení jsou všechna videa bez omezení a na celou obrazovku

Co se naučíte: Doplněk a jak ho rozpoznat, kterými slovními druhy bývá vyjádřen, určování větných členů, vedlejší věta doplňková, určování druhu vedlejších vět - opakování, práce s textem - typové úlohy k ostrým přijímacím zkouškám včetně cvičení na posuzování správnosti interpunkce