Intenzivní ONLINE kurz k přijímačkám na šestiletá gymnázia
Stejný kurz jako vyučujeme na Gymnáziu Oty Pavla

matematika vysvětlená tak, že rozumíte


O KURZECH:
  • Tento ONLINE kurz jsme připravili pro všechny, kteří se chtějí doma připravit tak, aby uspěli u přijímacích zkoušek na šestiletá gymnázia
  • ONLINE kurz obsahuje stejnou látku matematiky, kterou vyučujeme v našich prezenčních kurzech na Gymnáziu Oty Pavla v Praze - Radotíně
  • Jedná se o kompletní přípravu k jednotným státním přijímacím zkouškám dle požadavků stanovených CERMATem
PODÍVEJTE SE NA VŠECHNY LEKCE ZDE

OBSAH KURZŮ:
  • 18 lekcí matematiky k přijímačkám v 7. třídě (více než 20 hodin videa)
  • PRACOVNÍ LISTY ke každé lekci (stovky příkladů a cvičení, která jsou vysvětlována na videích)

PODPORA LEKTORA
  • Podpora lektorů znamená, že se nás můžete zeptat, pokud něčemu nebudete rozumět
  • Na matematiku se můžete ptát živě, od 16.9.2024 každé Po, Út, St v 19:20 v naší virtuální učebně (link obdržíte po objednání)

OBJEDNÁVKA KURZU
matematika tak, že rozumíte


PŘÍPRAVNÉ KURZY 7. TŘÍDA
TypLekcíPopis kurzuCena kurzuDo košíku
MAT
18 Video-kurz 7. třída, 18 lekcí matematika k přijímacím zkouškám 2025
+ Podpora lektora
2490 Kč

Doplňující informace k objednávce:

1 Vybraný kurz vložte do košíku.

2 Vyplňte osobní údaje a dokončete objednávku.

3 Přijde Vám potvrzující email s platebními instrukcemi a přístupovými údaji.

4 Po přijetí platby (většinou do 24 hodin) Vám zašleme potvrzení o platbě.

? V případě jakýchkoli problémů nás neváhejte kontaktovat.


OBSAH KURZU - MATEMATIKA
více než 20 hodin videa + pracovní listy

1.

Číslo a početní operace - práce s čísly (početní operace, závorky, asociativnost, komutativnost)CELÁ LEKCE ZDARMA


Délka lekce: 87 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Pořadí matematických operací, závorky, dopočítávání, součet, sčítanec, rozdíl, menšenec, menšitel, součin, činitel, podíl, dělenec, dělitel, převod zlomku na desetinné číslo, převod destinného čísla na zlomek, smíšené číslo, počítání se zlomky, slovní úlohy se zlomky
2.

Číslo a početní operace - znaky dělitelnosti, prvočísla, rozklad na prvočísla, číselná osa, slovní úlohy


Délka lekce: 81 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Číselná osa - postupy řešení, společný násobek, společný dělitel, prvočíslo, složené číslo, rozklad na prvočísla, slovní úlohy typické pro jednotnou přijímací zkoušku
3.

Číslo a početní operace - násobek, společný násobek a nejmenší společný násobek, dělitel, společný dělitel a největší společný dělitel, slovní úlohy


Délka lekce: 95 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Nejmenší společný násobek, největší společný dělitel, slovní úlohy, opakování – desetinná čísla, opakování – převody jednotek, operace s čísly
4.

Číslo a početní operace - druhá mocnina a odmocnina, číslené výrazy, úvod do počítání se zlomky


Délka lekce: 120 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Číselné výrazy, hodnota číselného výrazu, početní operace a jejich názvosloví, druhá mocnina, druhá odmocnina, úvod do zlomků, slovní úlohy
5.

Číslo a početní operace - zlomky, krácení, rozšiřování, základní tvar, společný jmenovatel, porovnávání, sčítání, odčítání


Délka lekce: 80 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Zlomky - pokračování, smíšená čísla, počítání se zlomky a smíšenými čísly, slovní úlohy
6.

Číslo a početní operace - zlomky, násobení, dělení, smíšené číslo, složený zlomek


Délka lekce: 91 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Složené zlomky, zlomky –pokračování počítání se zlomky a smíšenými čísly, slovní úlohy
7.

Číslo a početní operace - slovní úlohy se zlomky, část z části/zbytku, různé způsoby řešení


Délka lekce: 85 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Různé typy slovních úloh se zlomky, úlohy na části z celku, opakování počítání se zlomky
8.

Číslo a početní operace - procento, procentová část, vyjádření desetinným číslem a zlomkem, slovní úlohy


Délka lekce: 98 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Procenta, základ, procentová část, vyjádření procent desetinným číslem a zlomkem, slovní úlohy na procenta
9.

Číslo a početní operace - slovní úlohy s procenty, poměr postupný, převrácený, krácení, rozšiřování, části celku


Délka lekce: 78 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Slovní úlohy na procenta, poměr, krácení a rozšiřování poměrů, postupný poměr
10.

Závislosti, vztahy a práce s daty - tabulky, grafy, slovní úlohy s tabulkami a grafy, pravoúhlá soustava souřadnic


Délka lekce: 105 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Tabulky, grafy, grafy kde dopočítáváme velikost dílku osy, grafy a tabulky kde dopočítáváme chybějící data, slovní úlohy s tabulkami a grafy, pravoúhlá soustava souřadnic
11.

Závislosti, vztahy a práce s daty - přímá a nepřímá úměrnost, slovní úlohy na přímou a nepřímou úměrnost, průměry


Délka lekce: 100 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Přímá úměrnost (více něčeho znamená více něčeho dalšího) a nepřímá úměrnost (více něčeho znamená méně něčeho dalšího), jak poznat o kterou úměrnost se jedná, slovní úlohy na přímou a nepřímou úměrnost
12.

Závislosti, vztahy a práce s daty - měřítko, použití měřítka, odvození měřítka, přepočet mapa-skutečnost, skutečnost-mapa, převody jednotek


Délka lekce: 100 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Měřítko, použití měřítka, odvození měřítka, přepočet mapa-skutečnost, skutečnost-mapa, převody jednotek, počítání s úhly
13.

Konstrukční geometrie - symbolika v geometrii (bod, přímka, polopřímka,úsečka, rovina, úhel,...) , rozbor situace, osy (stran, úhlů), geometrické konstrukce


Délka lekce: 62 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Konstrukční geometrie – část 1. Prakticky, krok za krokem. Rozbor zadání, náčrt, konstrukce. Všechny vaše konstrukce (vše co jste narýsovali tužkou) obtáhněte po dokončení propisovací tužkou.
14.

Konstrukční geometrie - konstrukce trojúhelníků, výšky, těžnice, střední příčky, kružnice (opsaná, vepsaná) konstrukce čtyřúhelníků a víceúhelníků


Délka lekce: 80 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Konstrukční geometrie – část 2. Náročnější konstrukce. Všechny vaše konstrukce (vše co jste narýsovali tužkou) obtáhněte po dokončení propisovací tužkou.
15.

Obvody a obsahy - obvod a obsah čtverce, obdélníku a trojúhelníku, čtvercová síť pro výpočet obvodu a obsahu mnohoúhelníků, obvod a obsah rovnoběžníku, lichoběžníku, atd...


Délka lekce: 88 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Obvod a obsah čtverce, obdélníku a trojúhelníku, čtvercová síť pro výpočet obvodu a obsahu mnohoúhelníků, obvod a obsah rovnoběžníku, lichoběžníku
16.

Povrchy a objemy těles - povrch a objem krychle, kvádru, hranolu, síť, převody jednotek obsahu a objemu


Délka lekce: 86 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Povrch a objem krychle, kvádru a kolmého hranolu. Slovní úlohy a jak se v nich vyznat. Využití obrázků v zadání pro úspěšné řešení. Vzorečky a jak se je snadno naučit.
17.

Nestandardní aplikační úlohy a problémy - nestandardní úlohy a způsoby jejich řešení, typický postup hledání opakujícího se vzoru, vzory, řady


Délka lekce: 93 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Nestandardní úlohy – úlohy na logickou úvahu. Naučíme vás jaké postupy použít při řešení logických úloh. Bude vás to bavit.
18.

Závěrečný test - Přijímací zkouška nanečisto


Délka lekce: 70 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Vyzkoušíte si test podobný tomu, který budete psát u přijímacích zkoušek. Celý test si vysvětlíme.