prijimacky-ONLINEkurzy.cz

6. Lekce - Lineární rovnice-II; vyjadřování ze vzorců; měřítko a mapy

Ukázka skončí za

30

sek.

Po zakoupení jsou všechna videa bez omezení a na celou obrazovku

Co se naučíte: Složitější rovnice o jedné neznámé se závorkami, zlomky a desetinnými čísly, vyjadřování neznámé ze vzorců, komplexní slovní úlohy na rovnice - správný zápis, vyjádření rovnicí a řešení, měřítko v mapách, převod z mapy do skutečnosti, převod ze skutečnosti do mapy a určení měřítka ze skutečnosti a mapy