prijimacky-ONLINEkurzy.cz

9. Lekce - Význam slova, slova jednoznačná a mnohoznačná, synonyma, antonyma a homonyma, sousloví, podstatná jména a jejich skloňování, práce s textem

Ukázka skončí za

30

sek.

Po zakoupení jsou všechna videa bez omezení a na celou obrazovku

Co se naučíte: Význam slova, slova jednoznačná a mnohoznačná, synonyma, antonyma a homonyma, sousloví, podstatná jména a jejich skloňování, podstatná jména pomnožná, hromadná a látková, skloňování podstatných jmen ruce, nohy, oči, uši, kolena, ramena, prsa, práce s textem - typové úlohy k ostrým přijímacím zkouškám včetně cvičení na doplnění ustálených spojení a posouzení pravopisné správnosti