prijimacky-ONLINEkurzy.cz

1. LEKCE - Číslo a početní operace
Co se naučíte: Pořadí matematických operací, závorky, dopočítávání, součet, sčítanec, rozdíl, menšenec, menšitel, součin, činitel, podíl, dělenec, dělitel, převod zlomku na desetinné číslo, převod destinného čísla na zlomek, smíšené číslo, počítání se zlomky, slovní úlohy se zlomky