VYHODNOTIT!

Zadání 8


Úloha 8.1 2 b.

Určete, jaká byla cena každé z prodaných fenek. Vzor odpovědi: 22

Odpověď 8.1


Úloha 8.2 2 b.

Určete, jaká byla cena každého z prodaných pejsků. Vzor odpovědi: 22

Odpověď 8.2