VYHODNOTIT!

Zadání 1


Úloha 1.1 1 b.

Určete výsledek příkladu 1.1, Vzor odpovědi: 22

Odpověď 1.1


Úloha 1.2 1 b.

Určete výsledek příkladu 1.2, Vzor odpovědi: 22

Odpověď 1.2