VYHODNOTIT!

Zadání 3


Úloha 3.1 1 b.

Určete, ve kterém příkladu jsou závorky doplněny správně.

A) (5 + 15) ∶ 7 – (2 + 2) ∙ 1 + 1 = 8
B) (5 + 15) ∶ (7 – 2 + 2 ∙ 1) + 1 = 8
C) 5 + 15 ∶ (7 – 2) +(2 ∙ 1) + 1 = 8
D) (5 + 15) ∶ (7 – 2) +(2 ∙ 1) + 1 = 8
E) žádná z možností není správně

Odpověď

A B C D E