VYHODNOTIT!

Zadání 2


Úloha 2.1 1 b.

Určete, která čísla patří do rámečku tak, aby příklad platil.
Určete všechna možná řešení. Vzor odpovědi: 22, 33

Odpověď 2.1


Úloha 2.2 1 b.

Určete, které číslo patří do rámečku tak, aby příklad platil. Vzor odpovědi: 22

Odpověď 2.2