VYHODNOTIT!

Zadání 4


Úloha 4.1 1 b.

Určete neznámé číslo. Vzor odpovědi: 22

Odpověď 4.1