VYHODNOTIT!

Zadání 7


Úloha 7.1 1 b.

Určete, kolik kilometrů Tomáš ještě ujede než mu dojde v nádrži benzín (spotřeba v litrech na km se nemění). Vzor odpovědi: 22

Odpověď 7.1

km