VYHODNOTIT!

Zadání 5


Úloha 5.1 1 b.

Určete, kolik nejvíce beden uveze nákladní auto. Vzor odpovědi: 22

Odpověď 5.1

beden

Úloha 5.2 1 b.

V nákladním autě jsou už naloženy 3 bedny. Určete, kolik nejvíce krabic ještě nákladní auto uveze. Vzor odpovědi: 22

Odpověď 5.2

krabic