VYHODNOTIT!

Zadání 6


Úloha 6.1 1 b.

Rozhodněte o následujícím tvrzení, zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

Odpověď

A N
Honza ušel první den 13 km.

Úloha 6.2 1 b.

Rozhodněte o následujícím tvrzení, zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

Odpověď

A N
Honza ušel poslední den 30 km.

Úloha 6.3 1 b.

Rozhodněte o následujícím tvrzení, zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

Odpověď

A N
Honza ušel první a druhý den stejnou vzdálenost