VYHODNOTIT!

Zadání 5


Úloha 5.1 1 b.

Z podtrženého úseku vypište základní skladební dvojici. Vzor odpovědi: slovo slovo

Odpověď 5.1