VYHODNOTIT!

Zadání 3


Úloha 3.1 1 b.

Určete, kolik slov ve výchozím textu obsahuje dvojhlásku.

A) dvě
B) tři
C) čtyři
D) pět

Odpověď

A B C D