VYHODNOTIT!

Zadání 4


Úloha 4.1 1 b.

Výchozí text je ukázkou

A) veršované pohádky
B) bajky
C) anekdoty
D) pověsti

Odpověď

A B C D