VYHODNOTIT!

Zadání 2


Úloha 2.1 1 b.

Vypište z textu výraz pro mladý lesní porost. (Vzor odpovědi: slovo)

Odpověď 2.1