VYHODNOCENÍ TESTU

1 Kontrola kompletnosti odpovědí

Nejsou zodpovězené následující otázky:

Úloha Otázka
1 1.1 Vrátit se k úloze
1 1.2 Vrátit se k úloze
1 1.3 Vrátit se k úloze
1 1.4 Vrátit se k úloze
2 2.1 Vrátit se k úloze
3 3.1 Vrátit se k úloze
4 4.1 Vrátit se k úloze
5 5.1 Vrátit se k úloze
2 Spuštění vyhodnocení testu

POZOR: Po stisknutí tlačítka Vyhodnotit test se test vyhodnotí. Již nebudete moci měnit odpovědi. Budete moci celý test resetovat, ale resetováním přijdete o již zadané odpovědi.