VYHODNOTIT!

Zadání 1


Úloha 1.1 0.5 b.

Rozhodněte o následujícím tvrzení, zda jednoznačně vyplývá z výchozího textu (A), nebo ne (N).

Odpověď

A N
Text je ukázkou umělecké literatury.

Úloha 1.2 0.5 b.

Rozhodněte o následujícím tvrzení, zda jednoznačně vyplývá z výchozího textu (A), nebo ne (N).

Odpověď

A N
Ve všech slokách se rýmují vždy liché verše.

Úloha 1.3 0.5 b.

Rozhodněte o následujícím tvrzení, zda jednoznačně vyplývá z výchozího textu (A), nebo ne (N).

Odpověď

A N
První verš každé sloky je tvořen osmi slabikami.

Úloha 1.4 0.5 b.

Rozhodněte o následujícím tvrzení, zda jednoznačně vyplývá z výchozího textu (A), nebo ne (N).

Odpověď

A N
Ve výchozím textu se vyskytuje přirovnání.