VYHODNOTIT!

Zadání 6


Úloha 6.1 1 b.

Určete, kolik stran měla kniha, kterou si Tomáš vypůjčil.

Odpověď 6.1

stran