VYHODNOTIT!

Zadání 4


Úloha 4.1 1 b.

Vypočtěte zlomek a uveďte výsledek v základním tvaru.
V případě záporného výsledku uveďte znaménko před čitatel zlomku.

Odpověď 4.1