VYHODNOTIT!

Zadání 3


Úloha 3.1 1 b.

Určete, jaké číslo se skrývá pod zelenou kartou.

A) 5
B) 8
C) 9
D) 10
E) jiné číslo

Odpověď

A B C D E