VYHODNOTIT!

Zadání 1


Úloha 1.1 1 b.

Určete, Kolik má nyní Jirka míčků.

Odpověď 1.1

míčků