VYHODNOTIT!

Zadání 5


Úloha 5.1 1 b.

Rozhodněte o následujícím tvrzení, zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

Odpověď

A N
Hmotnost benzínu v plném kanystru je 5 kg

Úloha 5.2 1 b.

Rozhodněte o následujícím tvrzení, zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

Odpověď

A N
Hmotnost prázdného kanystru je 1400 g.