VYHODNOTIT!

Zadání 4


Úloha 4.1 1 b.

Určete slovní druh žlutě vyznačeného výrazu. VZOR ODPOVĚDI: slovo

Odpověď 4.1