VYHODNOTIT!

Zadání 1


Úloha 1.1 0.5 b.

Rozhodněte o následujícím tvrzení, zda jednoznačně vyplývá z výchozího textu (A), nebo ne (N).

Odpověď

A N
Tataři jsou velmi odvážní.

Úloha 1.2 0.5 b.

Rozhodněte o následujícím tvrzení, zda jednoznačně vyplývá z výchozího textu (A), nebo ne (N).

Odpověď

A N
Na válečných výpravách, pokud je to zapotřebí, konzumují koňské maso.

Úloha 1.3 0.5 b.

Rozhodněte o následujícím tvrzení, zda jednoznačně vyplývá z výchozího textu (A), nebo ne (N).

Odpověď

A N
Pokud je to třeba, obejdou se deset dní bez jídla.

Úloha 1.4 0.5 b.

Rozhodněte o následujícím tvrzení, zda jednoznačně vyplývá z výchozího textu (A), nebo ne (N).

Odpověď

A N
Tataři pijí víno.