VYHODNOTIT!

Zadání 3


Úloha 3.1 1 b.

Určete druh věty vedlejší v podtrženém větném úseku.

A) podmětná
B) příslovečná účelová
C) příslovečná podmínková
D) přísudková
E) příslovečná účelová

Odpověď

A B C D E