prijimacky-ONLINEkurzy.cz

1. LEKCE - Číslo a početní operace - práce s čísly (početní operace, závorky, asociativnost, komutativnost)
Co se naučíte: Pořadí matematických operací, závorky, znaménka, dopočítávání, součet, sčítanec, rozdíl, menšenec, menšitel, součin, činitel, podíl, dělenec, dělitel, zaokroulování, desetinná čísla, převod jednotek, slovní úlohy