prijimacky-ONLINEkurzy.cz

7. Lekce - ČJ L7 - PŘÍDAVNÁ JMÉNA, POČÁTEČNÍ PÍSMENO – PŘÍDAVNÁ JMÉNA PŘIVLASTŇOVACÍ x OSTATNÍ PŘÍDAVNÁ JMÉNA, MNOŽNÉ ČÍSLO PŘÍDAVNÝCH JMEN – VZOR MLADÝ – STŘÍDÁNÍ SOUHLÁSEK PŘED KONCOVKOU – í, PŘÍPONA -OVI/-OVY

Ukázka skončí za

30

sek.

Po zakoupení jsou všechna videa bez omezení a na celou obrazovku

Co se naučíte: