prijimacky-ONLINEkurzy.cz

1. LEKCE - Pořadí matematických operací, závorky, znaménka, dopočítávání, součet, sčítanec, rozdíl, menšenec, menšitel, součin, činitel, podíl, dělenec, dělitel, zaokroulování, desetinná čísla, převod jednotek, slovní úlohy
Co se naučíte: Pořadí matematických operací, závorky, znaménka, dopočítávání, součet, sčítanec, rozdíl, menšenec, menšitel, součin, činitel, podíl, dělenec, dělitel, zaokroulování, desetinná čísla, převod jednotek, slovní úlohy